Adatszolgáltatások
 
A Kormány az Európai jogharmonizáció keretében 2001. évben egységes környezetvédelmi adat nyilvántartási és bevallási követelmény rendszert fogadott el. Ennek keretében adatszolgáltatási kötelezettség lépett fel a környezeti elemek védelmének területén. Az adatszolgáltatást meghatározott időszakonként kötelező benyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőségek vagy vízügyi igazgatóságok felé. 2015 január 1-től az adatszolgáltatások kizárólag elektronikus formában tehetők meg.
 
Az adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan a parlament elfogadta a környezet terhelési díj fizetésére vonatkozó 2003. évi LXXXIX törvényt. A törvény részletesen és részleteiben meghatározza a levegőbe, felszíni vizekbe és vízfolyásokba valamint a talajba juttatott környezetterhelő anyagok után fizetendő környezetterhelési díj mértékét és megfizetésének módját. A díjfizetést, bevallást és adatszolgáltatást a NAV erre a célra rendszeresített nyomtatványán és az általa megjelölt számlára kell teljesíteni, vagyis adó módjára fizetendő kötelezettség. A díj előleg fizetési kötelezettségét a kibocsátónak a negyedév utolsó napjáig kell teljesítenie. A környezet terhelési díjat a kibocsátott és méréssel, vagy számítással igazolt szennyezőanyag mennyiség után kell megfizetni.

 
Az adatszolgáltatások körébe tartozó tevékenységek
  • Környezetvédelmi alapnyilvántartás,
  • Levegőtisztaság-védelmi alap és változás jelentések,
  • Légszennyezés mértéke éves adatszolgáltatás,
  • Levegőterhelési díj számítás,
  • Vízkészlet járulék mértékének meghatározása
  • Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatások.
 
Megbízóink részére teljes körűen biztosítjuk az évenként esedékes és szükséges adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.